завод ломоносов плевен

За нас

завод ломоносов плевен

Фирмата е създадена като Държавно

индустриално предприятие през 19­­­63 год.

с цел производство на учебно-технически

средства за пълно задоволяване потребностите на училищата в страната.

През първите години предприятието се профилира в производство на

учебно-технически средства и учебно-нагледни помагала за обзавеждане на училищни

кабинети по физика, химия, математика, трудово обучение и общоучилищно

обзавеждане. Наред с основната продукция започва и производство на широка гама

от стоки за потребление и за други отрасли на промишлеността.


 

Приватизация

 

Oт 26 февруари 1993 год. предприятието вече е Еднолично

дружество с ограничена отговорност “М.В.Ломоносов” и е

изцяло приватизирано. В условията на преход към пазарна

икономика се сменя предмета на дейност на производство на

богат асортимент от метални изделия, насочени предимно за

износ и с приложение главно в строителството.

 

Машинна база

 

Дружеството разполага с металопресов участък, 

инструментален цех, механичен участък, шлосеро-

пробивен участък и няколко заваръчни цеха,

в които с набора си от 290 броя машини и персонал

от над 100 човека осъществява цялостния процес

по проектиране, производство и търговия с метални изделия.

Цели

 

Основните цели на фирмата са повишаване на качеството и количеството

на извършваните услуги, повишаване на квалификацията на персонала,

реализиране на по-добра печалба и възвращаемост  на вложените

капитали както и увеличаване на пазарния дял.

 

Завод “М.В.Ломоносов” ООД е разположен в западната

индустриална зона на град Плевен на площ общо от 

28 000 кв.м съставляваща парцел 3 в квартал 608 по плана на града.

 

Завод ломоносов за метални изделия   Завод ломоносов за метални изделия